"Kto ożywiany miłością "postępuje według ducha” (por. Ga 5, 16) i pragnie służyć innym, znajduje w prawie Bożym pierwszą i niezastąpioną drogę czynnego okazywania miłości, dobrowolnie wybranej i przeżywanej"

św. Jan Paweł II

© Copyright by Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II