"Wszyscy mamy nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone"

św. Jan Paweł II

© Copyright by Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II